LICITAŢII » Plata cauţiunii

Cauţiunea în vederea participării la licitaţie se va achita prin consemnare în contul nr. RO92BREL0002000629440101 pentru sume în RON și în contul nr. RO11BREL0002000629440201 pentru sume în EURO, deschis la Libra Bank Bucuresti, pentru beneficiar Biroul Executorului Judecătoresc Nacu Cristian Andrei, CIF RO29892170, cu menţionarea faptului că suma reprezintă cauţiune de participare la licitaţie, numărul dosarului de executare şi numele executorului judecătoresc.